Hội thảo về CMCN 4.0 do NHNN tổ chức. Ảnh: cổng thông tin NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Ngành Ngân hàng Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Tin từ trang thông tin NHNN, tại hội thảo, ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN cho biết, NHNN đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động của ngành nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 như: Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động thanh toán, phát triển hạ tầng CNTT, an toàn, bảo mật; Tăng cường phát triển hạ tầng CNTT; Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chính phủ điện tử; Tích cực hỗ trợ sự phát triển của các công ty Fintech…
Về phía các ngân hàng Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ thành tựu của CMCN 4.0 trong sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản trị. Trong đó, các ngân hàng đã áp dụng các công nghệ điện toán đám mây, phâ tích dữ liệu lớn, AI,… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng.
Sử dụng các kênh phân phối, tiếp cận người dùng trên nền tảng số, các điểm tương tác với khách hàng qua ứng dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội… và ứng dụng các công nghệ số trong cải thiện hiệu quả vận hành hệ thống nội bộ, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, các ngân hàng có thể nâng cao khả năng quản trị quan hệ khách hàng.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh. Ảnh: cổng thông tin NHNN

Tuy nhiên, ông Nguyễn Kim Anh cũng cho rằng bên cạnh những cơ hội mở ra từ CMCN 4.0, ngành ngân hàng cũng đồng thời phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Trong đó có việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0.
Thách thức đối với các ngân hàng trong thay đổi mô hình quản trị điều hành, mô hình kinh doanh, cấu trúc sản phẩm dịch vụ thích ứng với xu hướng khách hàng thế hệ số, nền kinh số cũng như thách thức trong phòng ngừa rủi ro an ninh mạng và bảo vệ bí mật thông tin khách hàng trong kỷ nguyên số.
Phó Thống đốc NHNN cho hay, để tiếp cận thành công và tận dụng được những lợi thế mà CMCN 4.0 mang lại thì cần có thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu về những tác động của CMCN 4.0 đến ngành Ngân hàng, đặc biệt phải chỉ ra được những điều kiện triển khai và thích ứng với CMCN 4.0 của ngành.
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia trong ngành ngân hàng đã tập trung thảo luận vào đánh giá về những tác động của cuộc CMCN 4.0 tới ngành Ngân hàng trong đó nhận định và chỉ rõ những cơ hội, thách thức mà hệ thống ngân hàng phải đối mặt.
Phân tích các xu hướng công nghệ tác động tới việc phát triển các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng; Các điều kiện ngành Ngân hàng cần hướng tới triển khai để thích ứng với cuộc CMCN 4.0 và cả khuyến nghị về chính sách phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam thích ứng với CMCN 4.0.