Nghị định 27/2018/NĐ-CP (Nghị định 27) sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực từ ngày 15/4/2018. Bên cạnh những điểm mới, Nghị định 27 còn bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính không còn phù hợp.
Điều này nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp (DN), hỗ trợ cá nhân, tổ chức, DN trong quá trình hoạt động cũng như chuẩn bị hồ sơ cấp phép…
Về điều kiện kinh doanh và thủ tục thông báo, Nghị định 27 đã cắt bỏ 5 điều kiện khi xem xét cấp giấy phép, cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản, cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
Cụ thể, bỏ điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động trò chơi điện tử và diễn đàn người chơi phải tốt nghiệp đại học ở 3 cấp thủ tục nêu trên.
Đồng thời bỏ điều kiện về phương tiện kỹ thuật, điều kiện về phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra khi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản G1, bởi các nội dung này đã được quy định trong điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Ông Lê Quang Tự Do phổ biến các điểm mới của Nghị định 27 tại hội nghị ngày 20/4. 
Nghị định 27 cắt bỏ 3 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH) và mạng xã hội (MXH), gồm 2 điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và 1 điều kiện quy định về kỹ thuật khi cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.
Về thủ tục thông báo, Nghị định 27 cắt bỏ 2 thủ tục thông báo trong cấp đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.
11 thành phần hồ sơ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cũng đã được cắt bỏ trong Nghị định 27. Ngoài ra, nghị định còn bỏ 2 thành phần và đơn giản hoá 3 thành phần trong hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.
Để phù hợp với thực tế phát triển và yêu cầu quản lý, Nghị định 27 còn bổ sung thêm một số quy định mới. Như bổ sung quản lý đối với các ứng dụng cung cấp trang TTĐTTH, MXH và trò chơi điện tử trên mạng trên các kho ứng dụng Apple App Store và Google Play Store cung cấp cho thiết bị di động.
Rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang TTĐTTH, MXH từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc, từ 30 ngày làm việc xuống còn 30 ngày đối với hồ sơ cấp phép thiết lập mạng xã hội và cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đảm bảo hành lang pháp lý đủ răn đe, Nghị định 27 còn bổ sung quy định, trình tự đình chỉ, thu hồi giấy phép trang TTĐTTH; giấy phép thiết lập MXH; giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4… trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.
Tại Hội nghị phổ biến Nghị định 27 cho đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và DN ngày 20/4 tại TP.HCM, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT cho hay, Nghị định 27 đưa ra nhằm mục đích cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho DN.
Theo ông Tự Do, nói cắt giảm nhưng về hình thức lại là bổ sung bởi vì tất cả những điều kiện kinh doanh ở các thông tư mà Bộ đã quy định đã được đưa lên nghị định. Như vậy, đây là nghị định bổ sung các điều kiện kinh doanh nhưng về bản chất các điều kiện kinh doanh đó đã được quy định ở các thông tư trước đây.
“Các DN lưu ý tất cả các thông tư của Bộ TT&TT ban hành về điều kiện kinh doanh được đưa lên nghị định 27 này vẫn còn hiệu lực. Chỉ cắt bỏ một số điều kiện kinh doanh tuy nhiên các thủ tục hành chính khác vẫn còn hiệu lực. Do vậy các Sở TT&TT khi cấp phép cần phải nghiên cứu kỹ, cái nào đã được đưa lên nghị định, cái nào còn ở thông tư để căn cứ giải quyết”, ông Tự Do nhấn mạnh.
Theo Infonet