Tôi hay nghe nhiều người nói câu này khi bàn luận về sở thích chơi âm thanh, nhưng không biết đây có đúng là các yếu tố quan trọng nhất không hay chỉ sắp xếp thế cho theo vần mà thôi. Với những người mới chơi, thiết bị phối ghép còn đang lăn tăn, thì liệu có cần chú ý tới các yếu tố này hay không.
Mong mọi người giải đáp, xin cảm ơn.
Ngọc Luân luanbuingoc**@yahoo.com.vn