Theo
Phone Arena, phần lớn những chiếc điện thoại thông minh nằm trong danh sách bị phát hiện không được Google chứng nhận.

Malware này sẽ liên tục hiển thị quảng cáo dưới dạng một lớp phủ trên trình duyệt mặc định của người dùng. Phần mềm quảng cáo đã hoạt động trong ít nhất ba năm và rất khó xóa vì được cài đặt ở cấp độ firmware. Hàng ngàn người dùng đã bị ảnh hưởng và chỉ trong tháng qua, Avast đã tìm thấy phiên bản phần mềm quảng cáo mới nhất trên khoảng 18.000 thiết bị ở hơn 100 quốc gia như Nga, Ý, Đức, Vương quốc Anh, cũng như một số người dùng tại Mỹ.

Avast Threat Labs đã liên lạc với Google để thông báo về vấn đề này và Google cũng đã thực hiện một số bước để giảm thiểu khả năng độc hại của nhiều biến thể ứng dụng trên một số thiết bị.

Ngoài ra, Google Play Protect đã được cập nhật để đảm bảo tăng cường mức độ bảo vệ trong tương lai. Google cũng đã liên hệ với các nhà phát triển phần mềm để thông báo về vấn đề và thúc đẩy họ tìm ra cách để chống lại phần mềm độc hại này.