Nếu được mã hóa đầu cuối, chỉ người gửi và người nhận đọc được nội dung tin nhắn.
Nhiều ứng dụng tin nhắn cho phép bạn truy cập vào cuộc trò chuyện cá nhân thông qua bất kỳ trình duyệt internet nào khi có thông tin đăng nhập và mật khẩu. Để thực hiện điều này, nội dung của các tin nhắn phải được lưu trữ và giải mã trên máy chủ. Trong trường hợp đó, mã hóa đầu cuối sẽ không thể được triển khai đúng chức năng, và cuộc trò chuyện của bạn từ chỗ chỉ được chia sẻ riêng tư bởi bạn bè và gia đình, đã bị chuyển sang sử dụng cho mục địch quảng cáo, bị chia sẻ cho bên thứ ba và bạn dễ bị tấn công.
Khi môi trường bảo mật đang có tính rủi ro cao, chúng ta cần những nền tảng hiểu được tầm quan trọng về quyền riêng tư của người dùng, cung cấp sự bảo mật và an toàn để người dùng có thể tin tưởng khi chia sẻ thông tin. Ứng dụng tin nhắn với mã hóa đầu cuối trên tất cả các cuộc trò chuyện trực tiếp, trò chuyện nhóm và cuộc gọi đã cung cấp cho người dùng một lớp bảo vệ thích hợp. Điều quan trọng là các ứng dụng này không có quyền truy cập và do đó không thể đọc được những thông điệp mà người dùng đã gửi. Hệ thống bảo mật này được đặt dưới chế độ mặc định mà người dùng không cần phải loay hoay trong các tùy chọn cài đặt để bật.
Nhu cầu chia sẻ thông tin hàng ngày, từng phút của chúng ta đang tăng lên. Vì vậy, quyền riêng tư và bảo vệ cũng cần phải tăng theo. Hãy chắc rằng những người ủng hộ quyền bảo mật riêng tư đang cố thực thi và áp dụng mã hóa đầu cuối như một mặc định. Bằng cách này, bạn sẽ biết được khi nào bạn là người dùng được đảm bảo quyền riêng tư hoặc khi quyền riêng tư của bạn đang bị lạm dụng.

Theo Djamel Agaoua (CEO Rakuten Viber) (Dân Việt)