Những siêu năng lực biến gián thành sinh vật sống dai | Tin Mới 24h news:50:5:edc28465b154b662590a02fd6aa4d68a
http://www.tinmoi24.vn/nhung-sieu-nang-luc-bien-gian-thanh-sinh-vat-song-dai/news-50-5-edc28465b154b662590a02fd6aa4d68a

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Gián có thể sống không cần đầu gần một tuần, mọc lại chi đã mất, sở hữu gene giải độc và hệ miễn dịch liên tục diệt vi khuẩn, nấm.