Theo
TechCrunch, gói thuê bao Premium Family có giá 14,99 USD/tháng có thể sử dụng tối đa cho 6 người dùng. Mỗi người dùng sẽ có tài khoản riêng và có thể truy cập các tính năng cao cấp (premium) của Pandora.

Nếu người dùng đăng ký cả năm, chi phí sẽ giảm xuống còn 164,98 USD. Hiện tại, giá gói thuê bao cá nhân cho mỗi người dùng là 9,99 USD/tháng.

Gói thuê bao này sẽ giúp cho Pandora có thể cạnh tranh tốt hơn với hai đối thủ trực tiếp là Spotify và Apple Music. Cả hai dịch vụ này hiện cung cấp gói nhạc cho gia đình hỗ trợ tối đa sáu người dùng và cũng với mức giá 14,99 USD/tháng.

Các tính năng cao cấp trong gói cước Premium Family bao gồm nghe theo yêu cầu, tạo danh sách playlist, tải xuống để nghe ngoại tuyến, bỏ qua không giới hạn và phát lại, đồng thời hệ thống âm thanh tốt hơn và không có quảng cáo.

Premium Family cũng tích hợp danh sách nhạc (playlist) được cá nhân hóa có tên Our Soundtrack – lựa chọn kết hợp các bài hát dựa trên thói quen nghe của mọi thành viên trong gia đình. Đây là một tính năng hoàn toàn mới mà hãng đã công bố vào đầu năm nay.