Hàng trăm học giả trên thế giới đã kí kết một bức thư ngỏ, thúc giục Google ngừng làm việc với Bộ Quốc phòng Mỹ. Hiện tại , Google đang phân tích các cảnh quay từ máy bay không người lái bằng cách sử dụng công nghệ AI cho dự án Maven.
Bức thư ngỏ đã được khởi xướng bởi Uỷ ban Kiểm soát vũ khí Robot quốc tế (ICRAC), một tổ chức phi chính phủ gồm các nhà nghiên cứu mà đang lo ngại về những loại vũ khí tự trị. Các thành viên của tổ chức này bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo, quan hệ quốc tế, anh ninh, đạo đức và luật.
Đây không phải là lần đầu tiên nhiều người tập hợp với nhau để tìm cách phản đối việc Google hợp tác với quân đội. Vào tháng trước, hàng chục nhân viên của Google đã chống đối lại công ty và viết một bức thư cho CEO Sundar Pichai, yêu cầu “ngừng dự án ngay lập tức.” Bức thư cũng yêu cầu Pichai cần phải “dự thảo, công bố và thực thi một chính sách, tuyên bố rằng Google và các nhà thầu của Google sẽ không bao giờ phát triển công nghệ chiến tranh.”
Bức thư ngỏ được viết ngày hôm qua nhằm ủng hộ những nhân viên Google mà đã đứng lên đấu tranh. Bức thư đuwojc gửi cho Lary Page, CEO của Alphabet, Sundar Pichai, Diane Greene, CEO của Google Cloud, và Fei-Fei Li, nhà khoa học cấp cao trong mảng AI và công nghệ học máy tại Google Cloud.
Bức thư được viết như sau: “Chúng tôi hết lòng ủng hộ yêu cầu của nhân viên Google, rằng Google cần phải chấm dứt hợp đồng với DoD, và Google và công ty mẹ Alphabet phải cam kết không phát triển công nghệ quan sự và không sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ thu thập được cho mục đích chiến tranh. Từ trước đến nay, các nguồn tài trợ quân sự đã là nguồn lực đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển trong ngành máy tính, nhưng điều này không nên quyết định con đường đi về phía trước của ngành.”
Google đã nhiều lần phủ nhận việc sử dụng công nghệ của mình trong các hợp đồng chính phủ. Một phát ngôn viên chia sẻ rằng công ty sử dụng “nguồn mở TensorFlow API mà có thể hỗ trợ trong việc nhận dạng đối tượng trong các dữ liệu chưa được phân loại” trong các cảnh quay từ drone để hỗ trợ quân đội.
ICRAC cho rằng công nghệ này rồi sẽ tiến đến việc phát triển các vũ khí tự trị. Trong bức thư ngỏ có viết: “Những công nghệ này sẽ trở thành cơ sở cho các hệ thống tự nhận diện mục tiêu và các hệ thống vũ khí tự trị. Khi mà các chỉ huy quân sự cảm thấy các thuật toán nhận diện đối tượng là đáng tin cậy, họ sẽ muốn giảm bớt, hoặc thậm chí là loại bỏ xem xét và giám sát của con người cho các hệ thống này.”
Các chuyên gia cũng không chỉ lo lắng về các loại vũ khí. Họ cũng lo ngại khả năng rằng Google sẽ chia sẻ dữ liệu người dùng cho mục đích giám sát quân đội.
Google cũng vẫn chưa có động thái phản hồi, và nhiều nhân viên đã vì thế mà báo cáo từ chức. Hiện vẫn chưa có số liệu chính xác về số người bỏ việc vì tranh chấp này.
Tham khảo The Register