Biện pháp này được đưa ra sau khi có những lo ngại rằng việc sử dụng mạng xã hội quá mức có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của người dùng.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc dành nhiều thời gian trên các trang mạng xã hội không làm gia tăng sự kết nối mà ngược lại còn khiến người dùng cảm thấy bị cô lập, dễ lo âu và trầm cảm. Vì vậy, Facebook và Instagram sẽ tung ra tính năng mới cho phép hiển thị lời nhắc khi đến thời gian giới hạn sử dụng mà người dùng tự đặt ra.
Tính năng này cũng tạm thời tắt các thông báo liên quan đến mạng xã hội trong một khoảng thời gian đã được định trước và cho phép người dùng xem trang tổng quan thời gian sử dụng.