Theo
PhoneArena, bản cập nhật cho ứng dụng máy ảnh có chứa các biểu tượng mới được tìm thấy trong Galaxy Apps Store, thuộc phần My apps.

Với các biểu tượng mới, số lượng biểu tượng có sẵn cho người dùng AR Emoji tăng gấp đôi, từ 18 lên 36. Dự kiến sẽ có một gói 18 biểu tượng mới sẽ được thêm vào AR Emoji trong những tháng tới, có nghĩa 54 biểu tượng có sẵn vào cuối năm nay.

Các biểu tượng tự động xuất hiện tạo AR Emoji, và điều này xảy ra trong ứng dụng máy ảnh khi bạn chọn “AR Emoji mode” và nhấn “Create My Emoji”. Chiếc điện thoại này hoạt động nặng nề kể cả việc tạo ra AR Emoji và tạo ra các biểu tượng.

Những biểu tượng mới có thể được thêm vào tin nhắn trực tiếp từ bàn phím QWERTY của điện thoại hoặc bằng cách sử dụng chức năng sao chép và dán để đặt chúng vào một tin nhắn.