Xuất khẩu điện tử và linh kiện máy tính, thiết bị ngoại vi đều tăng. Ảnh Internet

Theo báo cáo thống kê, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội trong tháng 5/2018 đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 2,5% so tháng trước và tăng 6,3% so cùng kỳ.
Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng khá so cùng kỳ là hàng điện tử tăng 50,5%; linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 19,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 21,4%…

Kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng tiếp tục giảm so với cùng kỳ là giầy dép các loại và các sản phẩm từ da giảm 21,9%; máy móc thiết bị phụ tùng giảm 11,4%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh giảm 9,9%; so với cùng kỳ.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 5,1 tỷ USD, tăng 11% so cùng kỳ.
Đóng góp nhiều nhất vào kim ngạch xuất khẩu 5 tháng năm nay là hàng may, dệt tăng 14,2%; hàng điện tử tăng 14,4%; linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 14,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 17,4%.