Tuần rồi, một số nguồn tin cho rằng 6 máy
Sony
Xperia sẽ được cập nhật
Android 9.0 Pie vào tháng 9 và những thiết bị cuối cùng được lên
Android Pie sẽ được cập nhật vào tháng 11. Tuy nhiên, Sony vừa đưa ra công bố chính thức về danh sách thiết bị và lịch trình cập nhật của họ. Tin tốt là chúng ta có đến 9 thiết bị Sony được lên Android Pie và tin xấu là sẽ không có thiết bị nào được nâng cấp vào tháng 9 sắp tới. Lịch nâng cấp của Sony sẽ bắt đầu từ tháng 11 đối với các máy XZ, còn XA2 sẽ phải đợi đến đầu năm 2019. Danh sách cụ thể bao gồm:

  • Sony Xperia XZ1
  • Sony Xperia XZ1 Compact
  • Sony Xperia XZ Premium
  • Sony Xperia XZ2
  • Sony Xperia XZ2 Compact
  • Sony Xperia XZ2 Premium
  • Sony Xperia XA2
  • Sony Xperia XA2 Ultra
  • Sony Xperia XA2 Plus