Sữa thú mỏ vịt giúp điều chế thuốc chống siêu khuẩn | Tin Mới 24h news:50:5:6b946df3b512a55e6d8a67f269791cc7
http://www.tinmoi24.vn/sua-thu-mo-vit-giup-dieu-che-thuoc-chong-sieu-khuan/news-50-5-6b946df3b512a55e6d8a67f269791cc7

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Cấu trúc đặc biệt của protein trong sữa thú mỏ vịt có thể là chìa khóa để điều chế thuốc chống siêu khuẩn kháng thuốc kháng sinh.