Theo
TechCrunch, Tencent từ lâu có mối liên kết với Linux Foundation và nền tảng Linux nói chung. Công ty là một thành viên sáng lập chương trình học tập sâu của Linux Foundation ra mắt vào đầu năm nay, và hiện tại là thành viên cấp cao nhất Platinum với một ghế trong ban giám đốc của tổ chức này. Tencent cam kết cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho các dự án và cộng đồng nguồn mở, trong khi chính công ty cũng sẽ tận dụng chuyên môn và kinh nghiệm của nền tảng này.

Hiện tại các thành viên Platinum của Linux Foundation gồm có Cisco, Huawei, Microsoft, AT&T, Samsung và IBM.

Tencent cho biết họ cũng sẽ đóng góp dự án mã nguồn mở TARS về kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ (microservices) và dự án dịch vụ Tseer cho Linux Foundation. Bên cạnh đó dự án trí tuệ nhân tạo nguồn mở Angel cũng sẽ được đóng góp vào nền tảng học tập sâu.

Liu Xin, tổng giám đốc tập đoàn Tencent cho biết nguồn mở chính là chiến lược kỹ thuật cốt lõi của công ty trong thời gian tới. Đầu năm nay, Tencent cũng tham gia cộng đồng nguồn mở Open Compute Project (OCP) – một tổ chức nguồn mở trong không gian phần cứng.

Trong khi đó đối thủ chính của Tencent là Alibaba cũng duy trì một sự hiện diện rộng lớn trong cộng đồng nguồn mở. Alibaba hiện là thành viên vàng của Linux Foundation và hãng đã đầu tư nguồn lực vào các dự án trực tiếp như một phần của việc thúc đẩy cho dịch vụ điện toán đám mây Alicloud của mình. Công ty Trung Quốc này cũng rót hơn 27 triệu USD vào dịch vụ đám mây MariaDB hiện đã mở rộng ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc.