Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà nhấn mạnh Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng có những thách thức không nhỏ trong quá trình hội nhập. Những năm gần đây, đất nước đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. 
Đặc biệt, năm 2017, Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tích cực, tạo niềm tin to lớn cho toàn thể nhân dân. Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong những tháng cuối năm 2017 và quý 1 năm 2018; kết quả cụ thể, rõ rệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; thành công của Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã giới thiệu một hình ảnh Việt Nam mới với bạn bè quốc tế.Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị thêm những kiến thức, những vấn đề mới đang đặt ra cho công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. “Thông qua các chuyên đề, đội ngũ cán’ bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa để vận dụng vào công tác của Đảng bộ Khối nói chung và trong từng Đảng bộ nói riêng, từ đó thực hiện tốt hơn công tác tuyên giáo, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, làm rõ những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực,” ông Trần Hồng Hà nêu rõ. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 4 chuyên đề cơ bản: Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội-những vấn đề đặt ra đối với ngành tuyên giáo Việt Nam hiện nay; công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong các Cơ quan Trung ương.
Theo TTXVN