Thảm họa nếu toàn bộ đại dương trên Trái Đất biến mất | Tin Mới 24h news:50:5:116e50c4922802b787a3e0b015bb11e4
http://www.tinmoi24.vn/tham-hoa-neu-toan-bo-dai-duong-tren-trai-dat-bien-mat/news-50-5-116e50c4922802b787a3e0b015bb11e4

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Trái Đất có thể sẽ lạnh hơn, con người sẽ thiếu oxy và nước uống nếu mọi đại dương khô cạn.