Cách Trái đất khoảng 11 năm ánh sáng, hành tinh Ross 128b có khối lượng bằng khoảng 1,4 lần khối lượng hành tinh của chúng ta. Các nhà khoa học cho rằng cấu trúc địa chất của ngoại hành tinh này có thể tương đối giống địa chất Trái đất. Tuy nhiên, chưa có gì là chắc chắn rằng khí quyển của Ross 128b cũng thân thiện đối với con người.
Từ đầu năm nay, các nhà khoa học đã thông báo về những phát hiện mới liên quan đến hành tinh Proxima b – một ngoại hành tinh ở khá gần và giống Trái đất. Thật tiếc rằng đây không phải là những thông tin tốt nhất. Sau khi phân tích khí hậu hành tinh này, các nhà khoa học thấy rằng, hóa ra, nó bị một lượng bức xạ khổng lồ từ ngôi sao chủ Proxima Centauri bắn phá. Không một dạng sống đã biết nào có cơ hội tồn tại trong điều kiện như vậy.
Lần này, thông tin về hành tinh Ross 128b có vẻ dễ chịu. Theo những nghiên cứu mới nhất, trên ngoại hành tinh này có thể có những điều kiện hoàn toàn thuận lợi cho sự sống (ít ra là thời tiết tuyệt đẹp).
“Mặc dù Ross 128b không phải là “anh em song sinh” của Trái đất và chúng ta cũng chưa biết nhiều về hoạt động địa chất của nó, nhưng chúng ta có thể khẳng định rằng hành tinh có những điều kiện thân thiện cho sự sống và có thể có nước ở trạng thái lỏng” – Nhà khoa học Diogo Souto ở Đài quan sát thiên văn quốc gia Brazil cho biết như vậy.
Nghiên cứu của Souto và đồng nghiệp cho thấy, thời tiết trên hành tinh Ross 128b có thể rất tốt. Các nhà khoa học cũng khẳng định, ngôi sao chủ Ross 128b không phát ra những luồng bức xạ mạnh như Proxima Centauri; đồng thời không gây nguy hiểm cho sự sống (nếu có) trên hành tinh Ross 128b.
Như vậy, ngoại hành tinh Ross 128b là nơi tốt nhất trong vũ trụ mà sự sống có thể tồn tại. Các nhà khoa học đang có kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng hơn hành tinh này. Có thể Ross 128b sẽ là hành tinh lý tưởng cho việc thuộc địa hóa.