Android Oreo bao gồm phiên bản Android 8.0 và 8.1, nếu gộp chung mà tính thì đạt 5.7% thị phần, tăng 1.1% chỉ trong một tháng. Còn Android Nougat (Android 7.0 và 7.1) hiện chiếm 31.1% thị phần, với mức tăng 30.8% tính từ tháng 4 và có thể được xem là mức tăng trưởng ổn định.
Trong khi đó, Android 6.0 Marshmallow hiện ở mức giảm 25.5% (trước đó là 26%), còn Android Lollipop cũng giảm nhẹ từ mức 22.9% xuống 22.4%.

 
Phiên bản Android nào dưới 0.1% thị phần đều không được lọt vào bảng thống kê

Hiện tại phiên bản Android KitKat đã giảm còn 10.3% từ mức 10.5% thị phần. Jellybean giảm còn 4,3% từ mức 4,5%. Gingerbread và Ice Cream Sandwich không có thay đổi lần lượt là 0.3% và 0.4%.

Anh Phúc (Theo Developer Android)