A. Bên trái
B. Bên phải
3. Smartphone nào là NokiaX6?

Thử tài phân biệt smartphone tai thỏ - 3 Thử tài phân biệt smartphone tai thỏ - 4

A. Bên trái
B. Bên phải
4. Smartphone nào là Asus Zenfone 5?

Thử tài phân biệt smartphone tai thỏ - 5 Thử tài phân biệt smartphone tai thỏ - 6

A. Bên trái
B. Bên phải
Minh Minh