Những thủ thuật dưới đây dành cho người người dùng điện thoại iPhone trong trường hợp họ muốn biết ai đó đang chặn số điện thoại của mình.
Kiểm tra dòng chữ “Delivered”
Nếu ai đó chặn số điện thoại của bạn trên thiết bị của họ, bạn sẽ không nhận được thông tin về việc này khi nó xảy ra. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng iMessage để nhắn tin, nhưng họ sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn hay thông báo tin nhắn trong ứng dụng Messages của họ.

Thủ thuật - Tiện ích - Thủ thuật đơn giản để biết ai đó chặn số điện thoại của bạn

 

Dù vậy có một chứng cứ cho thấy bạn đã bị chặn. Bạn hãy nhìn phía dưới dòng text cuối cùng bạn gửi trước khi nghi ngờ mình đã bị chặn. Nó có thông báo “Delivered” (đã chuyển) không?. Nếu tin nhắn trước có dòng “Delivered” này, nhưng tin nhắn gần nhất lại không có, điều này có nghĩa bạn đã bị chặn.
Xác định chế độ “Do not Disturb” (không làm phiền)
Nếu người mà bạn nhắn tin tới không chặn số của bạn và điện thoại của họ đơn giản chỉ đang trong chế độ Do Not Disturb, khi điện thoại của họ thoát khỏi chế độ này, họ sẽ nhận được thông báo và tin nhắn iMessage của bạn.
Theo đó, nếu ai đó đang bật chế độ Do Not Disturb, bạn sẽ vẫn nhận được thông báo về việc tin nhắn của mình đã được chuyển khi họ tắt chế độ này, nhưng sẽ không nhận được trong trường hợp chúng ta bị chặn.
Dấu hiệu từ Hộp thư thoại (Voicemail)
Trong trường hợp ai đó không trả lời tin nhắn của bạn, rất có thể điện thoại của họ bị lỗi dịch vụ vì lý do nào đó. Tuy nhiên nếu sau vài tiếng họ không trả lời tin nhắn, bạn có thể gọi điện, và đây là cách khá chắc chắn để bạn biết mình đã bị chặn hay không.
Theo đó, nếu khi bị chặn điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng rất ngắn, không đủ một hồi chuông và chuyển sang kết nối hộp thư thoại.
Bạn vẫn có thể để lại tin nhắn thoại như trong các cuộc gọi không bị chặn, nhưng tin nhắn đó sẽ xuất hiện trong một phần riêng biệt của hộp thư thoại trên điện thoại iPhone của người nhận, đó là phần lưu các các gọi bị chặn.
Trong trường hợp bạn không bị chặn, tin nhắn thoại sẽ được thông báo trên màn hình khóa của người nhận, nhưng khi bị chặn, người nhận sẽ không có cách nào biết được thông tin về tin nhắn thoại.
Cách duy nhất để người nhận biết người bị chặn đã gọi điện là khi họ mở hộp thư thoại và kiểm tra phần Blocked Messages (tin nhắn bị chặn).
Nếu số điện thoại của bạn không bị chặn và người bạn đang cần liên lạc chỉ đang bật chế độ Do Not Disturb, tin nhắn thoại của bạn sẽ vẫn được chuyển vào phần tin nhắn không bị chặn bình thường.
Cũng như vậy, nếu bạn gọi lần thứ hai trong vòng 3 phút và bạn đang không bị chặn số, cuộc gọi thứ hai của bạn có thể được “đả thông” nhờ tính năng Repeated Calls. Dù vậy tính năng này cũng không đảm bảo rằng cuộc gọi thứ hai của bạn sẽ thông.
Dùng tin nhắn SMS
Nếu bạn muốn một chứng cứ khác cho thấy số điện thoại của mình đã bị chặn, hãy kích hoạt tính năng sử dụng tin nhắn SMS trên điện thoại iPhone.
Theo đó khi ứng dụng iMessage không hoạt động, thiết bị của chúng ta tự động gửi lại tin nhắn bằng dữ liệu mạng di động (tin nhắn SMS). Trong trường hợp này sẽ thấy hiển thị thông tin như hình dưới đây (chú ý dòng chữ Sent as text message):

Thủ thuật - Tiện ích - Thủ thuật đơn giản để biết ai đó chặn số điện thoại của bạn (Hình 2).

 

Nếu tin nhắn SMS cũng không nhận được phản hồi hay xác nhận đã chuyển, đó là một dấu hiệu khác nữa cho thấy số điện thoại đã bị chặn.
Phong Linh (t/h)