Bộ Thông tin & Truyền thông đã chính thức công bố chi tiết chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số thành 10 số vào sáng nay 29/5/2018.
Theo kế hoạch của Bộ, việc chuyển đổi đầu số thuê bao di động sẽ bắt đầu từ ngày 15/9/2018 và kết thúc vào ngày 30/6/2019. Khi tiến hành chuyển đổi các nhà mạng sẽ phải quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15/9/2018 đến ngày 14/11/2018. Các nhà mạng vẫn duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong giai đoạn trên.

Thủ thuật - Tiện ích - Từ 15/9, các nhà mạng sẽ chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số như thế nào?

Bảng chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số.

Theo đó, các thuê bao 11 số của Viettel sẽ chuyển về đầu số 03, thuê bao của VinaPhone sẽ chuyển về đầu số 08 và thuê bao của MobiFone sẽ chuyển về đầu số 07. Cụ thể, các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển tương ứng về các đầu số 070, 079, 077, 076, 078.
Với VinaPhone, các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển tương ứng về các đầu số 083, 084, 085, 081, 082. Với Viettel, các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển tương ứng về đầu số 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.
Với Vietnamobile, các đầu số 0186, 018 sẽ chuyển tương ứng về đầu số 056, 058. Với Gmobile, đầu số 0199 sẽ chuyển về đầu số 59.
Khi thực hiện chuyển đổi, 7 số cuối của thuê bao di động vẫn giữ nguyên, mã mạng cũ như 0169, 0122, 0123 sẽ chuyển về mã mạng. Ví dụ thuê bao 01695678945, sau khi chuyển mã mạng sẽ có số thuê bao mới là 0395678945.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, việc chuyển đổi đầu số nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường và công nghệ trong từng thời kỳ. Bộ cũng nhấn mạnh rằng, việc điều chỉnh quy hoạch kho số viễn thông là bình thường và cần thiết, phù hợp cho nhu cầu phát triển.
Phong Linh (tổng hợp)