Ngày 2.8, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) Chi nhánh Đà Nẵng đã gửi công văn số 11/VNCERTDN-CB đến UBND TP. Đà Nẵng và Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT), khuyến cáo và yêu cầu theo dõi, ngăn chặn kết nối, xóa các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào hệ thống thông tin chính quyền điện tử UBND TP. Đà Nẵng.
Theo đó, vào cuối tháng 7.2018, VNCERT đã ghi nhận các hình thức tấn công có chủ đích của tin tặc nhắm vào một số cơ quan trên địa bàn Đà Nẵng. Cụ thể, tin tặc chèn mã khai thác lỗ hổng vào một tài liệu của UBND quận Hải Châu với nội dung “Phụ lục 1: Chương trình hoạt động CNTT 2018” để phát tán đến các đơn vị hành chính ở thành phố.
Với hình thức tấn công có chủ đích này, tin tặc sẽ bỏ thời gian để tìm hiểu kỹ về đối tượng mình muốn tấn công và thực hiện các thủ thuật lừa đảo, kết hợp các biện pháp kỹ thuật cao để qua mặt các hệ thống báo vệ nhằm chiếm quyền điều khiển máy tính của người dùng.
Đồng thời, tấn công các hệ thống máy tính nội bộ chứa thông tin quan trọng khác. Mục đích chính của tin tặc là đánh cắp các thông tin nhạy cảm của TP. Đà Nẵng. Với việc sử dụng các kỹ thuật cao để tấn công thì các hệ thống bảo vệ của TP sẽ khó phát hiện kịp thời và đồng thời giúp tin tắc duy trì quyền kiểm soát hệ thống thông tin được lâu dài.
Trung tâm VNCERT đã nêu ra một số biện pháp và đề nghị Sở TTTT Đà Nẵng thực hiện gấp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công có chủ đích vừa được phát hiện gần đây.
Trung tâm VNCERT cho rằng, mã độc được nêu trong trường hợp này là đặc biệt nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống. Vì vậy, Trung âm VNCERT yêu cầu lãnh đạo Sở TTTT Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối. Sau khi thực hiện, đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia (Trung tâm VNCERT chi nhánh Đà Nẵng).