Tổng cục Hải quan sẽ khảo sát trực tiếp thời gian thông quan hàng hóa. Ảnh minh họa: Internet

Đây là hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kết quả thí điểm việc thực hiện quản lý, giám sát hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không để chuẩn bị cho Hội nghị Quốc gia về cơ chế một cửa và tạo thuận lợi thương mại.
Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, đợt khảo sát này sẽ được Tổng cục Hải quan, VCCI, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số cơ quan báo chí thực hiện khảo sát, phỏng vấn trực tiếp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng đã thực hiện trao đổi thông tin điện tử với cơ quan hải quan tại một số Chi cục HQCK cảng Hải Phòng và Chi cục HQCK sân bay quốc tế Nội Bài.
Mục tiêu của cuộc khảo sát trực tiếp này là thu thập được dữ liệu về thời gian thực hiện từng khâu thủ tục để thông quan hàng xuất, nhập khẩu liên quan đến cơ quan hải quan và các cơ quan khác (kiểm tra chuyên ngành, cảng, kho bãi,…).

Đánh giá hiệu quả giảm thời gian do triển khai quản lý, giám sát hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không và Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTCN. Đồng thời, tìm hiểu thời gian thực hiện thủ tục hải quan; Thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành, các thủ tục với doanh nghiệp kho, bãi, cảng hay các hãng tàu, doanh nghiệp logistic; Đo hiệu quả giảm thời gian do triển khai quản lý, giám sát hải quan tự động; Kết quả cắt giảm thủ tục và thời gian đối với hàng hóa thuộc diện KTCN hay các vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị.
Trong đó nội dung khảo sát, phỏng vấn sẽ chi tiết, cụ thể về thời gian thực hiện các thủ tục với các cơ quan (bao gồm cả thời gian chờ đợi và thời gian thực hiện từng khâu, từng bước); Chi tiết từng cơ quan, từng cán bộ thực hiện nhằm tìm hiểu chi tiết, thực tế và đầy đủ thông tin, căn cứ để phân tích.
Kết quả khảo sát, phỏng vấn cơ bản giúp xác định trong tổng thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thì thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan là bao nhiêu? Thời gian thuộc trách nhiệm của các đơn vị khác liên quan (cơ quan KTCN, kho bãi cảng, hãng tàu…) là bao nhiêu. Từ đó, xác định khâu nào thuộc trách nhiệm của đơn vị nào hiện nay vẫn còn kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.

D.V