Tạp chí Fobes vừa đưa ra danh sách 100
thương hiệu có giá trị nhất trên
thế giới. Cả năm vị trí đầu tiên trong danh sách này đều là năm công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ và rất quen thuộc. Apple đứng đầu danh sách này với 182,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm ngoái và về nhì lần này là gã khổng lồ Google với 132,1 tỷ USD, tăng tận 30% so vo với năm ngoái. Theo Fobes, tổng giá trị của 5 cái tên đầu bảng tăng ~20% so với năm ngoái, lên tới 586 tỷ USD. Dưới đây là cụ thể 10 cái tên đứng đầu theo tạp chí Fobes.
Apple

 • Giá trị thương hiệu: 182,8 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 8%
 • Doanh thu: 228,6 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: —

Google

 • Giá trị thương hiệu: 132,1 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 30%
 • Doanh thu: 97,2 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 5,1 tỷ USD

Microsoft

 • Giá trị thương hiệu: 104,9 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 21%
 • Doanh thu: 98,4 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 1,5 tỷ USD

Facebook

 • Giá trị thương hiệu: 94,8 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 29%
 • Doanh thu: 37,5 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 324 triệu USD

Amazon

 • Giá trị thương hiệu: 70,9 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 31%
 • Doanh thu: 169,3 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 6,3 tỷ USD

Coca-Cola

 • Giá trị thương hiệu: 57,3 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 2%
 • Doanh thu: 23,4 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 4 tỷ USD

Samsung

 • Giá trị thương hiệu: 47,6 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 25%
 • Doanh thu: 203,4 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 4,5 tỷ USD

Disney

 • Giá trị thương hiệu: 47,5 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 8%
 • Doanh thu: 30,4 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 2,6 tỷ USD

Toyota

 • Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 9%
 • Doanh thu: 176,4 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 3,8 tỷ USD

AT&T

 • Giá trị thương hiệu: 41,9 tỷ USD
 • So với năm ngoái: Tăng 14%
 • Doanh thu: 160,5 tỷ USD
 • Chi cho quảng cáo: 3,8 tỷ USD