Truyền thông Nhật Bản cho biết ban quản trị
Toshiba đã quyết định sẽ huỷ thương vụ bán bộ phận
chip nhớ nếu vẫn không có được sự đồng ý của Uỷ ban chống độc quyền
Trung Quốc trong tháng 5 tới. Trước đó thì quỹ đầu tư dẫn đầu bởi
Bain Capital đã thành công trong việc thương lượng mua lại mảng chip nhớ của Toshiba với giá 18 tỷ USD, nhưng đến tận thời điểm này thì tập đoàn Nhật Bản vẫn chưa hoàn tất việc chuyển giao.
Cụ thể là sau khi đạt được thoả thuận vào tháng 9 năm ngoái, các bên đã thống nhất sẽ hoàn tất các thủ tục vào ngày 31/3/2018. Tuy nhiên Toshiba đã thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu này vì vẫn chưa được đạt được sự chấp thuận của Uỷ ban chống độc quyền Trung Quốc.
Đáng nói là sau khi thoả thuận được thông qua, Toshiba đã huy động được 5 tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài và ban lãnh đạo hãng cho rằng việc bán bộ phận chip nhớ là không cần thiết nữa. Đầu tháng này CEO Toshiba là Nobuaki Kurumatani cho biết công ty sẽ không huỷ thương vụ bán bộ phận chip nhớ nếu như không có sự thay đổi lớn về hoàn cảnh. Đại diện của Toshiba cho biết hãng vẫn đang cố gắng hoàn tất thương vụ này trong thời gian sớm nhất.