Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học An toàn Dinh dưỡng và An ninh Lương thực lần 2 năm 2018.
Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2018 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Trái cây sạch được gán mã QR Code để truy nguồn gốc xuất xứ.

Nội dung Hội nghị hướng đến là các nghiên cứu, bài báo cáo về các vấ đề như: Công nghệ sau thu hoạch, chế biến và bảo quản thực phẩm; Dinh dưỡng và sức khỏe từ thực phẩm; Tác động của an ninh lương thực đến nền kinh tế Việt Nam.
Chương trình Hội nghị gồm 2 phần: Phiên Hội nghị khoa học tổng quát và Phiên Hội nghị chuyên đề.
Phiên Hội nghị khoa học tổng quát sẽ tìm hiểu các vấn đề về An toàn dinh dưỡng và An ninh lương thực Việt Nam, định hướng phát triển lương thực bền vững trong tương lai và lập kế hoạch hợp tác nghiên cứu về các chủ đề có liên quan.

Phiên Hội nghị chuyên đề được chia thành 2 tiểu ban báo cáo song song trong hai lĩnh vực là tiểu ban An toàn dinh dưỡng và tiểu ban An ninh lương thực sẽ tập trung giải quyết các thách thức của Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn dinh dưỡng và thực phẩm trong công nghệ chế biến, an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ công nghệ sinh học, khống chế và kiểm soát các mầm bệnh từ lương thực thực phẩm, gia tăng các giá trị dinh dưỡng từ các sản phẩm nông nghiệp.
Chương trình hợp tác giữa các tổ chức với mục đích cung cấp thực phẩm an toàn cho sức khỏe và bảo vệ môi trường tại Việt Nam đồng thời tiến dần đến bổ sung dinh dưỡng và cải tiến thể trạng người Việt Nam; Các báo cáo tham luận với quy mô tổng hợp và đa dạng tại Hội nghị khoa học nhằm chia sẻ ý tưởng, giải quyết thách thức, thảo luận chiến lược về An toàn dinh dưỡng và An ninh lương thực.
Các bài tham luận tham gia Hội nghị Khoa học An toàn Dinh dưỡng và An ninh Lương thực lần 2 năm 2018 sau khi chỉnh sửa đều được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị.
Kỷ yếu này được chứng nhận bởi Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ về tính khoa học hợp pháp và quy mô tương đương cấp bộ/thành phố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bài công bố trong Kỷ yếu Hội nghị được trích dẫn trong công bố khoa học và được tính điểm khoa học của cá nhân tham gia theo quy định nhà nước;
Các tác giả của bài viết và công bố trong Kỷ yếu đều được cấp giấy chứng nhận tham gia Hội nghị từ Ban tổ chức; Được ưu tiên thẩm định trong các chương trình dự án khoa học và công nghệ của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ;
Được mời tham gia các hội nghị cấp bộ/thành phố và quốc gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ khu vực phía Nam; Được hỗ trợ phản biện và ưu tiên chính sách công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Việt) là Tạp chí công bố nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí hiện đã được 17 Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành, liên ngành tính điểm công trình khoa học.
Thời gian đăng ký viết bài tham luận Hội nghị từ nay đến hết ngày 30/9.