Mình rất ngại chơi những game hành động trên điện thoại bởi thao tác cầm điện thoại điều khiển di chuyển bằng màn hình thường khá khó khăn, không “cảm giác”, và lại dễ dẫn tới nóng cũng như mỏi tay. Với khoảng 300 ngàn, mình chọn dùng thử bộ tay cầm hỗ trợ chơi game của
GameSir thì điều đó phần nào được giải quyết, đồng thời kích thước của nó cũng nhỏ gọn để nhét vừa trong túi xách một cách gọn gàng, nhẹ nhàng, cho phép mình chơi Liên Quân hay Pubg một cách thoải mái và đã hơn so với khi chơi bằng máy trần.

Cảm ơn
Broshop cho mượn tay cầm
trên tay