Tủ lạnh sẽ phải thử nghiệm và dán nhãn năng lượng trước khi ra thị trường
Bộ Công Thương cho biết đã thông báo để doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm và đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh, tủ đông được sản xuất, nhập khẩu sau ngày 1/7/2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới.
Cụ thể, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công bố dán nhãn năng lượng mới sẽ phải căn cứ Phiếu thử nghiệm đánh giá theo tiêu chuẩn quốc gia mới (TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016). Các Phiếu thử nghiệm đánh giá theo tiêu chuẩn cũ (TCVN 7828:2013, TCVN 7829:2013) được coi là không hợp lệ.
Nhãn năng lượng mẫu đối với Tủ lạnh
Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, nhập khẩu sau ngày 01/ 7/ 2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới. Doanh nghiệp lưu ý các thông tin về cấp sao năng lượng, mức hiệu suất năng lượng, thông tin về TCVN áp dụng hiển thị trên nhãn năng lượng mới.
Cũng theo Bộ Công Thương, căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng, Bộ Công Thương đã thông báo để Doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm và đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh, tủ đông trước thời điểm bắt buộc áp dụng 15 tháng.
Ngoài ra, đối với các chủng loại sản phẩm tủ lạnh đã dán nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn cũ là hàng hóa tồn kho, sản phẩm đã bán ra thị trường trước thời điểm 01/7, Bộ Công Thương đề nghị Doanh nghiệp báo cáo số lượng, tình hình thực hiện dãn nhãn năng lượng và gửi kế hoạch về biện pháp xử lý để đảm bảo việc tuân thủ quy định về nhãn năng lượng được nhất quán.
Gia Linh