Nếu anh em thắc mắc không biết đèn cốt và pha LED phía trước của
Exciter 150 2018 hoạt động như thế nào, chìa khóa Answer Back Key sử dụng ra sao, hay cốp 0,9 lít dưới yên của
Exciter 150 nâng cấp giữa đời 2018 ra sao, thì mời anh em xem chi tiết trong video này. Trong clip mình cũng có chia sẻ về vấn đề phuộc trước và ly hợp của Exciter 150 2018 cho anh em quan tâm.

Đang tải Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_001.jpg…
4375862_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_002.jpg4376098_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_004.jpg4376100_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_006.jpg4376101_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_007.jpg4376103_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_009.jpg4376104_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_010.jpg4376105_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_011.jpg4376106_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_012.jpg4376108_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_014.jpg4376109_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_015.jpg4376110_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_016.jpg4376112_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_018.jpg4376113_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_019.jpg4376114_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_020.jpg4376116_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_022.jpg4376117_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_023.jpg4376118_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_024.jpg4376120_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_089.jpg4376121_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_090.jpg4376122_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_091.jpg4376123_Yamaha_Exciter_2018_Xe_Tinhte_096.jpg