Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cùng với VNPT Quảng Trị sẽ phối hợp thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đáp ứng như cầu thu thập, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin ngành tài nguyên môi trường; triển khai các dịch vụ viễn thông, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động và phát triển chính quyền điện tử, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính của ngành tài nguyên môi trường.
Bên cạnh đó, VNPT Quảng Trị sẽ cung cấp, hỗ trợ các giải pháp, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin theo yêu cầu của Sở TN&MT Quảng Trị.

VNPT trien khai thoa thuan hop tac chien luoc ve cung cap dich vu VT-CNTT voi So TN&MT Quang TriĐại diện lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Trị và VNPT Quảng Trị triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông, CNTT

Được biết, cũng tại Quảng Trị, VNPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin với UBND tỉnh Quảng Trị vào cuối năm 2015.
Theo Thỏa thuận hợp tác chiến lược này, UBND tỉnh Quảng Trị và VNPT sẽ hợp tác trong 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Trị; Ứng dụng CNTT để xây dựng Chính quyền điện tử của Tỉnh; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, Chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về VT-CNTT cho Tỉnh.
Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Trị, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Tỉnh đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tẩng VT-CNTT trên địa bàn. Đồng thời VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ VT-CNTT khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của Tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai cho tỉnh Quảng Trị.
Lê Hường (tổng hợp) .

VietBao.vn