Các tiêu chí của tôi là: Màn hình lớn, pin khỏe, cấu hình vừa, chi phí trên dưới 10 triệu đống. Quan trọng nhất là máy phải bền bỉ.
Nhờ các bạn tư vấn giúp tôi mua máy nào và của hãng nào. Cảm ơn mọi người.
Duong Van Nam