Theo
PhoneArena, khi Microsoft viết ghi chú trên trang hỗ trợ của mình rằng: “Tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất, kiểu máy, quốc gia hoặc khu vực, nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ, giới hạn phần cứng và các yếu tố khác”.

Mặc dù các thiết bị cầm tay này tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật khi có sẵn nhưng người dùng có thể thử tải xuống theo cách thủ công bằng cách đi tới Settings > Update & security > Phone update > Check for updates. Phiên bản Windows 10 Mobile được cập nhật sẽ có mã 1803.

Báo cáo cho biết một số người dùng thiết bị cầm tay Windows 10 Mobile đã cố gắng tải bản cập nhật theo cách thủ công và đã xuất hiện thông báo không tương thích. Như đã đề cập, Microsoft cảnh báo rằng không phải mọi thiết bị đều nhận được bản cập nhật nhưng rõ ràng người dùng có một lý do để vui mừng khi Microsoft từng tuyên bố Windows Phone không phải là ưu tiên hàng đầu của công ty vào thời điểm này.

Microsoft sẽ chính thức từ bỏ Windows 10 Mobile vào ngày 8.1.2019. Cho đến lúc đó, công ty sẽ hỗ trợ nền tảng với các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật, nhưng sẽ không bổ sung bất kỳ tính năng mới nào cho điện thoại.