Nếu đang dùng
Windows 10 bản 1803 trở đi, anh em hẳn sẽ rất bực mình với tính năng
tự động mở lại các ứng dụng sau khi khởi động lại máy và nếu không biết tắt ở đâu thì anh em làm theo hướng dẫn dưới đây:
Đây là một tính năng được Microsoft bổ sung từ phiên bản 1709 (April Update) với mô tả cụ thể là: “Khi bạn tắt máy, mọi ứng dụng đang mở sẽ được đánh dấu (Bookmarked) và sau khi khởi động lại máy, các ứng dụng này sẽ được mở lại tự động.” Quan trọng hơn: “Nếu bạn muốn khởi đông lại máy mà không muốn tự động mở lại các ứng dụng vừa dùng lần trước, bạn cần phải đảm bảo rằng phải đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi tắt hay khởi động lại máy.” Nghe thật phiền toái bởi mình thường tắt máy hay khởi động lại nhanh mà không đóng toàn bộ ứng dụng, nhất là khi mỗi phiên làm việc trên máy mình mở rất nhiều thứ.
Trước đây thì vấn đề hơi khó giải quyết, phải can thiệp registry phiền phức. Giờ thì trong phần Settings của
Windows 10 bản 1709 và 1803 thì Microsoft đã bổ sung nút tắt/mở tính năng này. Anh em mở Settings > Accounts > Sign-in options > chuyển sang Off chỗ “Use my sign-in info to automatically finish setting up my device and reopen my apps after an update or restart” là xong.