Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Bộ GTVT vừa công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải. Theo đó, sẽ có 384/570 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa. Trong đó, gần 70% điều kiện kinh doanh lĩnh vực đường bộ được đề xuất cắt giảm.
Đáng chú ý, trong các phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh vận tải được nêu. Điều kiện kinh doanh taxi sẽ có nhiều thay đổi khi có tới 10 điều kiện được đề xuất cắt bỏ.
Điều kiện kinh doanh đối với xe taxi sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới khi có tới 10 điều kiện được đề xuất cắt bỏ.
Theo đó, Bộ GTVT sẽ bỏ quy định xe taxi phải có niên hạn sử dụng không quá 8 năm tại đô thị loại đặc biệt là 12 năm tại cấc địa phương sẽ bị loại bỏ và chuyển hóa quy định về niên hạn xe theo Nghị định 95 (2009) có nghĩa là xe có niên hạn 20 năm (đối với xe chở người) kể từ ngày sản xuất.

Đáng chú ý, điều kiện trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì cũng được đề xuất bỏ. Theo lý giải của Bộ GTVT: đây là quy định về quản lý hoạt động vận tải.
Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của VCCI, Bộ GTVT cũng kiến nghị bỏ điều kiện doanh nghiệp, HTX kinh doạnh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đăng ký logo; thực hiện sơn biểu trưng (logo) không trùng với logo đã đăng ký của đơn vị kinh doanh vận tải trước đó và sơn số điện thoại giao dịch cho các xe thộc đơn vị cũng sẽ được đề xuất loại bỏ bởi đây là vấn đề thương hiệu, biểu tượng kinh doanh theo quy định của Luật Thương mại.
Doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có trung tâm điều hành; Duy trì hoạt động của trung tâm điều hành với lái xe, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc đơn vị.
Ngoài ra, điều kiện quy định doanh nghiệp phải có tối thiểu 10 xe hoặc 50 xe tùy theo loại đô thị hoạt động bởi theo VCCI, đây là vấn đề quyết định đến quy mô của doanh nghiệp và do doanh nghiệp tự quyết định.

D.V