Các doanh nghiệp phải kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ khỏi website và ứng dụng các sản phẩm đồ chơi, ấn phẩm có sử dụng bản đồ nếu có

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, gần đây Cục nhận được phản ánh về việc một số website thương mại điện tử bán sản phẩm đồ chơi trẻ em là bản đồ cắm cờ thế giới trong đó sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò” trên biển Đông.

Liên quan vấn đề trên, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị các thương nhân, tổ chức sở hữu website và ứng dụng thương mại điện tử kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ khỏi website và ứng dụng các sản phẩm đồ chơi, ấn phẩm có sử dụng bản đồ nếu có.
Đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử, triển khai các biện pháp kỹ thuật, bộ lọc, nhân sự kiểm duyệt… nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm như phản ánh và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác (nếu có) trên website và ứng dụng thương mại điện tử theo quy định.
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng yêu cầu báo cáo các nội dung nêu trên bằng văn bản và gửi về Cục theo địa chỉ 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15/8/2018.