Theo
TheVerge, quá trình thiết lập Alexa mặc định trên Android sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị mà bạn đang sở hữu. Về cơ bản, sau khi cập nhật phiên bản mới của Alexa, công việc của người dùng sẽ là đi vào phần thiết lập của điện thoại trong danh mục Assist apps và thay đổi lựa chọn của bạn.

Chức năng của Alexa trên Android vẫn còn khá hạn chế. Nó không thể kéo bản đồ hoặc thực hiện cuộc gọi, mặc dù nó có thể thực hiện tìm kiếm nhanh trên Google. Cũng có ít tùy chọn triệu hồi Alexa hơn so với trợ lý ảo Google Assistant, chẳng hạn như bạn không thể kích hoạt Alexa thông qua việc nói tên của nó.

Người dùng trên diễn đàn công nghệ Reddit đã xác nhận rằng tùy chọn thiết lập Alexa làm trợ lý mặc định, đã có mặt trên Google Pixel 2, One Plus 5, One Plus One, Xperia, Moto G5 Plus, Essential Phone 1, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8 Plus và Samsung Galaxy S9.