Theo
Neowin, Amazon có ba máy tính bảng có sẵn để mua với giá chiết khấu, bắt đầu với Fire 7 được giảm giá 10 USD xuống còn 39,99 USD. Fire HD 8 sẽ được giảm 20 USD xuống còn 59,99 USD, trong khi Fire HD 10 sẽ được giảm đến 30 USD xuống còn 119,99 USD. Đây là những mức giá tương đối tốt cho những máy tính bảng này, tuy nhiên cần chú ý chúng là những biến thể với Special Offers.

Special Offers là trình bảo vệ màn hình kèm quảng cáo, sẽ bật màn hình lên khi thiết bị không được sử dụng và sẽ chứa các ưu đãi đặc biệt cũng như quảng cáo được cá nhân hóa từ Amazon. Đổi lại, người dùng sẽ nhận được một chương trình giảm giá nhỏ trên giá gốc của máy tính bảng. Nhưng nếu không muốn quảng cáo đó xuất hiện, khách hàng có thể chi thêm tiền để mua sản phẩm không Special Offers.

Đây là chương trình ưu đãi trong thời gian có giới hạn nên người dùng cần nhanh chóng tận dụng lợi thế.