Một vài tin đồn những ngày gần đây cho biết rất có thể
Apple sẽ trang bị
nút cứng không phải bấm vật lý cho thế hệ đồng hồ
Apple Watch trong tương lai. Nút cứng không nhấn xuống được đã có từ thế hệ iPhone 7/7 Plus của Apple, nó thực chất là một bề mặt cứng và dùng mô tơ tạo
rung phản hồi
Taptic Engine để giả lập như lực nhấn nút thông thường.
Ưu điểm của
nút bấm không vật lý là loại bỏ các cơ cấu chuyển động để giảm thiểu những hư hại khi bấm lâu, ngoài ra nó cũng tiết kiệm không gian bên trong để dành cho các thành phần khác, như pin chẳng hạn. Một nút bấm của Apple
Watch sẽ là nút cứng không nhấn xuống được trong khi vòng xoay Crown thì vẫn xoay bình thường và khi bấm thì Taptic Engine sẽ rung để giả lập lực nhấn.