Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Đà Lạt cần lưu ý điền đúng mã trường là TDL.
Đại học Đà Lạt cũng có những khoa ngành kỹ thuật, như ngành CNTT có mã là 7480201, hay ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông có mã là 7510302.
Bảng mã trường, mã ngành Đại học Đà Lạt 2018

Bang ma truong, ma nganh Dai hoc Da Lat tuyen sinh 2018
 
Bang ma truong, ma nganh Dai hoc Da Lat tuyen sinh 2018
 

*Nguồn ảnh bìa: Báo Gia Lai.
Anh Hào (Tổng hợp)

VietBao.vn