Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức công bố mã bưu chính quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng mã bưu chính quốc gia trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Minh Hồng cho biết, hầu hết các nước phát triển đều có hệ thống mã địa chỉ bưu chính và được phổ cập sử dụng rộng rãi trong toàn dân cũng như trong công tác chia chọn bưu chính.

Cuộc sống số - Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mã bưu chính quốc gia

Lãnh đạo bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan chính thức bấm nút, công bố mã bưu chính quốc gia sáng 15/6 tại Hà Nội. 

Theo đó, mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp 5 ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị tương đương; các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; các điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, việc triển khai ứng dụng Mã bưu chính quốc gia trong lĩnh vực bưu chính sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.
Cụ thể, đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quá trình chuyển, phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận.
Đối với các doanh nghiệp bưu chính, cùng với việc sử dụng mã bưu chính quốc gia, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các máy móc, thiết bị tự động giúp cho việc chia chọn, xử lý bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, tăng năng suất lao động.
Bên cạnh đó, hệ thống Mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chỉ bưu chính, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Người dân có thể truy cập trực tiếp các trang thông tin điện tử http://mabuuchinh.vn; http://postcode.vn để tra cứu Mã bưu chính quốc gia hoặc tìm hiểu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://mic.gov.vn).

Hệ thống phần mềm trên các trang thông tin điện tử sẽ cung cấp dữ liệu về mã bưu chính khi có các thông tin về xã, phường, thị trấn trên địa chỉ khách hàng hay thông tin về tên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; tên các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế… tại Việt Nam và ngược lại.

Phong Linh (t/h)