Hội nghị được triển khai dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn; với sự tham dự của lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT, lãnh đạo và cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 tới các cấp ủy, cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT.
Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 7), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 – 12/5/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Ngoài ra, Hội nghị còn cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.
“Đây là hội nghị thường kỳ, vào khoảng gần giữa nhiệm kỳ nên có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề để chuẩn bị cho các hội nghị Trung ương tiếp theo, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới”, người đứng đầu Bộ TT&TT nhận định.
Hội nghị Trung ương 7 có 226 đại biểu tham dự, gồm 177 ủy viên Trung ương Đảng chính thức, 20 đại biểu dự khuyết và 29 khách mời.

Toàn cảnh Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 tại trụ sở Bộ TT&TT chiều 15/5/2018.
Hội nghị diễn ra trong 6 ngày và đã thành công tốt đẹp, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Đại biểu dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn trong thảo luận ý kiến đóng góp vào các báo cáo.
Bộ Chính trị đã họp, thảo luận tiếp thu ý kiến của Trung ương về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Một trong những điểm đáng lưu ý tại Hội nghị Trung ương 7 là lần này có bước đổi mới trong công tác báo chí truyền thông. Đó là các phiên thảo luận tại hội trường đều cho báo chí vào dự, thể hiện tính dân chủ ở cấp cao ngay trong Trung ương.
“Tới đây, sau khi có hướng dẫn kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức học nghị quyết. Sẽ tiếp tục áp dụng đổi mới phương thức học nghị quyết thông qua hình thức học trực tuyến, để nghe trực tiếp cán bộ cấp cao của Đảng quán triệt nghị quyết”, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết thêm.
Trong hơn 2 giờ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã thông báo nhanh những nội dung chính, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7.
Kết thúc Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Tổ chức đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Theo Infonet