Chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số: Cần lưu ý những gì? | Tin Mới 24h news:97:10:a0a69bf4e52112744bf338261d6bfc7d
http://www.tinmoi24.vn/chuyen-doi-thue-bao-di-dong-tu-11-so-sang-10-so-can-luu-y-nhung-gi/news-97-10-a0a69bf4e52112744bf338261d6bfc7d

Công nghệ
Vtv


VTV.vn – Toàn bộ những thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển đổi sang thành 10 số từ 15/9 tới đây.

Quá trình chuyển đổi này kéo dài tới hết tháng 6 năm sau. Hơn 60 triệu thuê bao di động, thuộc 5 nhà mạng, sẽ nằm trong diện chuyển đổi này. Kế hoạch chuyển đổi chi tiết cũng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố trong chiều 30/5. Vậy người dân cần lưu ý những gì trong quá trình chuyển đổi này?