Qua tìm hiểu thông tin, tôi thấy OnePlus 6 có cấu hình khá cao, trong khi tầm giá chấp nhận được. Một số khuyết điểm của nó như không có sạc không dây hay kháng nước, trên thực tế trong hoàn cảnh sử dụng của tôi cũng không cần thiết lắm. Sạc có dây cũng được và tôi cũng chưa có ý định nhúng nước điện thoại của mình.
Tuy nhiên, các thông tin trên cũng có thể chỉ là thông số để quảng cáo. Ai đã có kinh nghiệm dùng OnePlus 6 hoặc các sản phẩm đời trước của nhãn hàng này, xin cho tôi chút ý kiến.
Cảm ơn mọi người.
Nguyễn Văn Trung trungth**07@gmail.com