Phần mềm của PageUp sử dụng cho tuyển dụng, thông tin lương bổng, chi tiết giao dịch ngân hàng, mã số thuế và các dữ liệu cá nhân khác. Khách hàng của công ty này gồm các chuỗi siêu thị, ngân hàng và nhà sản xuất.

(Nguồn: BBC)

PageUp đã thông báo cho các cơ quan chức năng, kể cả Văn phòng Cao ủy thông tin Anh (ICO). Theo những điều tra mới nhất, phần mềm độc hại được cho là nguyên nhân gây ra vụ việc này. Karen Cariss, CEO của PageUp , cho biết: “Vào ngày 23/5/2018, chúng tôi nhận thấy có những dấu hiệu đáng ngờ trên hệ thống IT của PageUp và đã tiến hành ngay việc điều tra. Sau đó 5 ngày, kết quả điều tra cho thấy thông tin của khách hàng đã bị tấn công. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của an toàn an ninh mạng lưới và đang phối hợp với các cơ quan luật pháp quốc tế, các nhà chức trách và nhiều chuyên gia bảo mật độc lập để tìm hiểu đầy đủ về sự cố này.”
Với hơn hai triệu thành viên ở 190 quốc gia, PageUp đã và đang nhìn thấy ảnh hưởng của vụ việc lên mạng lưới của mình. Một số công ty đã ngừng trang web tuyển dụng của mình. Ví dụ, hệ thống siêu thị Coles (Úc) thông báo họ hiện chưa xác định được bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan tới các dữ liệu cá nhân có khả năng đã bị lộ. Tuy vậy, doanh nghiệp này khuyến nghị bất kỳ người nào đã nộp đơn dự tuyển vào các vị trí nhân sự ở Coles trong vòng 18 tháng qua cần kiểm tra xem các thông tin cá nhân của họ có được lợi dụng cho mục đích xấu hay không.