AI4Life là sự  kiện quan trọng thu hút các chuyên gia, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách cùng chia sẻ ý tưởng, tiềm năng về công nghệ nhân tạo, nhằm chuyền tải đến cộng đồng những tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt của cuộc sống như tài chính, thương mại điện tử, viễn thông, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và thành phố thông minh…
Ngoài ra, các chuyên gia cũng bàn thảo về cơ hội kết nối giữa các cơ quan chính phủ, DN và giới chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng vào các lĩnh vực cuộc sống.
Hiện VN đang tiếp cận sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 với các chính sách và chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo cùng nhiều sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng của các công ty khởi nghiệp AI…