Máy lock ban đầu sử dụng ổn, về sau thì có bị yếu không? Người thì nói không, người nói có, em không biết quyết định sao. Bản quốc tế thì giá cao hơn bản lock rất nhiều nên em thực sự băn khoăn.
Mong mọi người cho ý kiến.
Hải Bằng Phamnguyenhaibang@…