Sau khi cập tính năng “chế độ bí mật” (Confidential Mode) ngăn người nhận vô tình chia sẻ email, thì hôm nay Google lại tiếp tục cho ra đời tính năng hủy email đã gửi đi trên ứng dụng của Android.
Tuy khả năng hoàn tác (undo) email được coi là tính năng tiết kiệm và khả dụng nhất đều có sẵn trên trình duyệt web của Gmail, cũng như trên mục Inbox của ứng dụng Android và iOS. Nhưng đối với phiên bản Android 8.7 thì tính năng nay được nâng cấp lên để có thể “thủ tiêu” ngay tin nhắn vừa đã được gửi đi, theo Android Police.
Sau đây là cách tận dụng tính năng này
Sau khi gửi email, bạn sẽ thấy một thông báo được bật lên ở cuối màn hình để có thể hủy thư trước khi gửi, nếu nhấp vào “Hủy” (Cancel) thì thao tác sẽ đưa bạn trở lại phiên bản nháp của email. Còn nếu không nhấn hủy thay vì “Hoàn tác” (undo), email nó cũng sẽ được lưu vào bản nháp nhưng lại quay trở lại màn hình soạn thảo email.

 

Nếu bạn đã gửi email cho người dùng Gmail khác, Google sẽ giúp bạn rút lại chúng nếu thay đổi ý định từ mục “sent”, các tin nhắn báo cáo quá trình nhận email sẽ bị chậm lại cũng sẽ được gửi đến các dịch vụ mail khác. Nói chung dù bằng cách nào, chỉ cần nhấn “undo”, người nhận sẽ không nhìn thấy email, cũng như đưa bạn trở lại màn hình soạn thảo dành cho bản nháp chưa được viết xong.
Đây là hình ảnh trước (trên) và sau (dưới) cập nhật tính năng mới:

 

 

Google đã không trả lời bất cứ yêu cầu xác nhận nào khi tính năng này được triển khai trên ứng dụng Gmail của Android. Bạn có thể tải hãy phiên bản 8.7 vừa mới phát hành từ APK Mirror và sử dụng mới nhất của Gmail.