Theo Engadget, Google vừa phát hành Chacmool như là một bản trình diễn công nghệ trên Chrome Canary (một phiên bản đặc biệt của trình duyệt Chrome) và sử dụng định dạng WebXR nhằm mang lại trải nghiệm AR cho trình duyệt.

Ngoài Canary thì người dùng sẽ cần một điện thoại Android Orea tương thích ARCore. Với công cụ này, bạn có thể tham gia các trải nghiệm AR mà không cần phải sử dụng đến kính VR hoặc AR như hiện nay.

Việc bạn có thể tham gia các trải nghiệm này nhiều hay không sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận đối với nền tảng WebXR, chưa kể đến phiên bản Chrome được cải tiến hơn và hỗ trợ ARCore rộng hơn.

Google vẫn cần nhiều thời gian để đánh giá kết quả, tuy nhiên đó là một cái nhìn tốt về cách bạn có thể tương tác với AR trong tương lai, đặc biệt là trong các hoạt động giáo dục, nơi các chuyến đi tham quan viện bảo tàng không phải lúc nào cũng là một lựa chọn.