Theo
PhoneArena, những hình ảnh được Jane Manchun Wong phát hiện từ mã APK Android của ứng dụng cho thấy Instagram sẽ đưa vào tính năng gọi là User Insights (tạm dịch “thông tin chi tiết về người dùng”), và nó sẽ cho biết tần suất người dùng Instagram sử dụng ứng dụng mỗi ngày. Và tương tự như tính năng nhắc nhở nghỉ ngơi của YouTube, ứng dụng có thể gửi đến người dùng nội dung thông báo rằng họ đã sử dụng Instagram vượt thời hạn định trước đó.

Instagram sẽ có tính năng quản lý thời gian sử dụng - ảnh 1

Tính năng bí ẩn mà Instagram đang phát triển đã được khám phá

Ảnh: PhoneArena

Một tính năng khác sẽ cho phép người dùng Instagram giới hạn số lượng thông báo họ nhận được từ ứng dụng, về lý thuyết có thể cắt giảm việc sử dụng Instagram của họ. Một trình đơn mới trên trang tiểu sử dường như sẽ mở ra một trình đơn phụ, bao gồm liên kết đến User Insights.

Tuy User Insights vẫn chưa được công bố bởi Instagram, xu hướng sử dụng smartphone “lành mạnh” đã bắt đầu được quan tâm. Người dùng có thể mong đợi các ứng dụng phổ biến nhất để thêm một tính năng tương tự, mặc dù có thể rất ít người dùng sẽ dừng những gì họ nhận được lời nhắc, đặc biệt là những người thực sự nghiện điện thoại của họ.