Theo
PhoneArena, về cơ bản ứng dụng Google Photos giờ đây có thể nhóm lại các hình ảnh đã được chụp cùng thời điểm và chung một chủ đề. Bên cạnh việc nhóm các ảnh này lại với nhau, Google Photos cũng sẽ đề xuất cho người dùng hình ảnh đẹp hơn nhờ thuật toán ẩn bên trong.

Google Photos cho phép nhóm các hình ảnh chụp đồng thời - ảnh 1

Tính năng mới đang bắt đầu được Google triển khai đến người dùng Photos

Ảnh: Google

Sau khi ứng dụng nhóm nhiều ảnh lại với nhau, một hình thu nhỏ sẽ được hiển thị trong thư viện của bạn với một dấu hiệu cho biết thư mục ẩn nhiều ảnh. Ngoài ra, hình ảnh đẹp nhất sẽ được Google Photos đánh dấu bằng biểu tượng dấu sao.

Cũng cần lưu ý rằng bạn có thể lưu ảnh từ nhóm mà mình đang xem và chọn một ảnh chính khác cho toàn bộ nhóm ảnh đó.